Корпоративна идентичност

Корпоративната идентичност определя начините, по които компанията се стреми да идентифицира или позиционира себе си или продукта си, докато имиджът е начинът, по който публиката възприема компанията или продукта й.

Съвременните компании са изправени пред различни предизвикателства, идващи от обкръжаващата ги среда. За да запазят конкурентните си предимства и за да бъдат разпознаваеми на пазара, те се нуждаят от ярки и отличителни характеристики, които да ги подпомагат в процеса на разрастване и усъвършенстване.

Корпоративната идентичност е комплексен маркетингов инструмент формиран от сближаването на концепциите за организационната идентичност и за корпоративната идентичност, тяхната връзка с корпоративната култура, комуникационните практики на мениджмънта, корпоративния имидж и корпоративната репутация.

Друг термин, употребяван за обозначаване на корпоративната идентичност е фирмен стил, но и двете понятия са почти взаимнозаменяеми и често използвани. Корпоративната идентичност може да бъде определена най-точно и просто като “визуалното представяне на реалната същност на компанията посредством наименованието й, нейното лого, мото, продукти, услуги, онлайн присъствие и други визуални елементи, създадени от организацията и ориентирани към определена аудитория”.

Маркетинг анализаторите, които разглеждат идентичността като “корпоративна” се осланят на комплексното разбиране за представянето на компанията в публичното пространство – поведението й, визуалните послания, които в крайна сметка я правят отличима и я разграничават от конкурентните компании в средата, в която функционира.

Визуалната идентичност е израз на имиджа на компанията. Изразните средства, на които задължително се залага са фирменият знак – лого; избор на шрифтове и цветове; фирмени бланки и други, които да оформят и подчертят стила и визуланото присъствие на компанията в медийното пространство. Ако Вашият фирмен стил не е актуализиран отдавна, примерно от основаването на компанията, то вече е време да внесете свежа нотка в стила си, за да сте уникални и в крак с времето.

Логото на компанията е съвкупност от графични символи или знаци, шрифтове и цветове. В концепцията за креативна визия на логото заляга основно идеята то да бъде лесно разпознаваемо сред това на конкурентите, ясно оличаващо се и най-вече да се асоциира с Вашата компания, продукти или услуги. Връзката между текста и графичното изображение на логото също трябва да е ясна, за да бъде то възприемано като едно цяло, ориентирано към типа на продуктите или услугите, които предлагате. Потребителите и Вашите бъдещи клиенти много по-лесно биха се доверили на продукт, чиято марка разпознават. В този смисъл фирменото лого е строго обвързано и с брандинга на компанията, и с доверието на клиентите във Вашите продукти и услуги, което пряко влияе върху ръста на продажбите Ви.

Разработката на корпоративна идентичност или фирмен стил е особено важна част от имиджа на една компания. Изграждането на добър външен вид, привлекателен и отличаващ се от конкурентите, изисква известни финансови ресурси и достатъчно време, и не на последно място – креативно мислене. Както вече споменахме в началото фирменият стил е съвкупността от графични елементи, които компанията използва в рекламните си материали, в опаковките на продуктите си, фирмените бланки, визитки и т.н. Посредством тези елементи потребителите и партньорите отъждествяват Вашата продукция или услуги именно с Вашата организация, както и Ви различават от конкурентите Ви. Корпоративната идентичност влияе силно на възприятията на клиента, играе важна роля в разпознаваемостта и популяризацията на компанията, както и върху цялостното изграждане на бранда.

Ако все още нямате изградена корпоративна идентичност, но сте осъзнали крещящата нужда от професионално й разработване, не губете време, а се обърнете към Нас! Ние ще Ви помогнем наистина!