SAGW е спортна организация, която има за цел да се бори със световния проблем – глобалното затопляне.

Сайт: www.sagw.org

SAGW.org има за цел да представи спортовете в една друга светлина, обединяващи ги в обща мисия – против глобалното затопляне.

Изграждане на уеб сайт, социални канали, лого и общество (форум) към сайта.