MentorAcademy e проект на aмериканската компания MentorMate, който стартира през есента на 2012г. Основна цел за създаването на академията е формирането на софтуерна среда за обучение, в която неопитни кадри ще могат да придобият познания и да достигнат до най-новите тенденции в ИТ сектора, като същевременно ще натрупат реален практически опит.

Mentormate Academy е веб сайт на софтуерна академия, разработен на WordPress. Използвани технологии: PHP, HTML5, CSS3, JS, MySQL.

Изпълнени задачи към сайта:

   • Инсталация на WordPress.
   • Настройване на администрацията на сайта.
   • Изчистване на дизайна и брандинг.
   • Добавяне на функционалности.
   • Оптимизиране на сайта за търсачките.
   • Внедряване на социални канали.