Prevozvachite.bg е най-големия каталог на транспортните фирми в България. Съдържа фирми от всички подбраншове на индустрията като Логистика, Карго, Въздушен и сухопътен транспорт и много други. Сайтът предлага богата информация за всяка една фирма с възможност да се свържете директно през сайта.

При изграждането на сайта е използвана платформата WordPress като са се използвали допълнително модифициране на PHP, HTML, CSS, JS технологиите. Добавени разработки има също в направление оптимизация за търсачките, олекотяване на кода и интегриране на API-та.

Изпълнени точки:

  • Инсталация и настройка на CMS системата WordPress
  • Интегриране на дизайн и визуализиране на елементите и функционалнстите
  • Добавяне на допълнителни функционалности – филтри, карти, новини и др.
  • Оптимизация за търсачките направена върху сайта
  • Оптимизация на CSS кода с цел бързо зареждане на сайта
  • Вмъкване на социални елементи в сайта – канали, профили, страници.