Dedicores.com е хостинг уеб сайт, изграден, за да представи VPS плановете на компанията. Изграден върху WordPress, сайтът притежава много функционалности и богат набор от технологии.

Dedicores.com

При създаването на уеб сайта са използвана платформата набор от технологии, като PHP, HTML, CSS, JS (JQuery, Yepnope.js), Bootstrap технологиите, всичко обедидено от платформата WordPress.

Задачи:

Изпълнени точки:

   • Инсталация и настройка на CMS системата WordPress
   • Интегриране на дизайн и визуализиране на елементите и функционалнстите
   • Добавяне на допълнителни функционалности – филтри, карти, новини и др.
   • Оптимизация за търсачките направена върху сайта
   • Оптимизация на CSS кода с цел бързо зареждане на сайта
   • Вмъкване на социални елементи в сайта – канали, профили, страници.